Internet då och nu

Internet

Grunden till internet kommer från ett amerikanskt militärprojekt som hade fokus på informationskommunikation. I grunden handlar internet om exakt samma sak idag, det vill säga IT, även om möjligheterna kring vilken information som överförs online har ökat extremt. På 80-talet grundlades möjligheten att publicera webbplatser genom införandet av HTML samt http.

Genom förändringarna tämligen exploderade antalet webbsidor och under 90-talet blev internet allt vanligare i svenskens hem. Tilltron var extremt hög till att internet skulle vara lösningen på de flesta problem vilket också ledde till den numera kända IT-Bubblan under detta årtionde. Möjligheterna kring vad man kan göra online har vuxit enormt men tilltron var på 90-talet lite högre än vad verkligheten kunde leva upp till.

Idag används internet både som en bas till för att nå information, till handel, som en umgängesplats och till att kommunicera via mail, chat m.m. Den största förändringen på 2000-talet är troligtvis det allt större fokus som blivit på sociala medier. Facebook grundades år 2004 och antalet användare ökade extremt snabbt. År 2013 hade 1,1 miljard personer, företag eller organisationer ett Facebookkonto. Facebook är idag den största sociala plattformen men även Twitter, Instagram och LinkedIn har vuxit sig riktigt stora.

En annan stor skillnad som påverkat internetanvändandet är smartphones. Med dessa är de flesta uppkopplade dygnet runt och var än de befinner sig. Det mobila surfandet via läsplattor och mobiler ökar år för år vilket även påverkat sättet webbsidor byggs och vad som förmedlas på dessa.

Comments are closed.