Starta upp ett aktiebolag

1561046-businessman-the-signing-contract

Det finns tre huvudsakliga sätt man kan starta ett aktiebolag: starta ett nytt från grunden, ombilda ett företag till ett aktiebolag eller köpa ett lagerbolag. I denna artikeln går vi kortfattat igenom dessa tre.

Starta från grunden

Det första man gör är att upprätta ett en stiftelseurkund, ett dokument där man anger bland annat hur mycket som ska betalas per aktie, uppgift om funktionärer i bolaget och förslag till bolagsordning, där man anger bolagets namn och verksamhet.

Varje stiftare kan sedan teckna aktier i företaget, det är inget krav att alla stiftare gör detta men de som gör det måste ange detta i stiftelseurkunden. Man kan betala aktierna genom att sätta in pengarna på ett särskilt konto. Ett privat aktiebolag måste minst ha 50,000 kronor i aktiekapital och ett publikt måste ha minst 500,000.

Slutligen anmäler man företaget för registrering i Bolagsverket, detta måste göras senast sex månader efter stiftelseurkunden upprättats. Blanketten för nyregistrering går att hämta här. Bolagsverket beslutar då om registrering och företaget får ett registreringsbevis och ett organisationsnummer.

Ombilda ett företag

För att ombilda ett aktiebolag måste det först vara bildat och registrerat hos bolagsverket som vi beskrivit ovan. När aktiebolaget övertar är firmans skulder en del av betalningen för firmans tillgångar, men det egna kapitalet som man för över blir en skuld till en själv från aktiebolaget. I detta fall bör man upprätta en revers på fordran från aktiebolaget. Om skulderna är större än tillgångarna skapas någon man kallar för ett förbjudet lån, för att slippa betala skatt på det lånet kan man betala mellanskillnaden till aktiebolaget när det ombildas.

Fonder som periodiseringsfonder och expansionsfonder kan föras över till aktiebolaget genom att skjuta till ett belopp. Uppmärksamma dock att detta belopp inte får räknas in i omkostnadsbeloppet för aktierna.

När man ombildar till aktiebolagsform ska man inte ta ut moms, om det ingår inventarier och anläggningstillgångar vid bytet har aktiebolaget skyldigheten att jämna ingående moms.

Man bör även lämna in ny preliminär inkomstdeklaration då den preliminära skatt man betalar idag troligen inte stämmer när man avslutar sitt gamla företag.

Köpa ett lagerbolag

Detta är det enklaste sättet att upprätta ett aktiebolag, genom företag som http://bolagsbutiken.se/ kan man köpa och få tillgång till ett aktiebolag på en och samma dag. Ett lagerbolag är helt enkelt ett aktiebolag som redan har blivit registrerat hos bolagsverket, komplett med organisationsnummer. Det har aldrig tidigare bedrivits någon verksamhet i bolaget, det ligger bara och väntar på att bli uppköpt.

 

Bookmark the permalink.